Άρχισε από τη Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, η υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στην Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) στην Σύρο, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με σκοπό να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία στο Νεώριο – ONEX NEORION SHIPYARDS.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 2  Οκτωβρίου 2023.

Η φοίτηση στην Ε.Σ.Κ. Σύρου, η οποία θα λειτουργήσει για 2η συνεχόμενη χρονιά φέτος (2023-2024), είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων του Νεωρίου σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα.

Στην εν λόγω σχολή, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Η Ε.Σ.Κ. Σύρου παρέχει σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική ζωή.

Στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ. χορηγείται πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην Ε.Σ.Κ. Σύρου, με έδρα στο ναυπηγείο Νεώριο Σύρου και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας τους, το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 είναι οι εξής:

  • Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
  • Τεχνίτης Ελασματουργός – Ελασματουργός Ειδικών Κατασκευών
  • Τεχνίτης Σωληνουργός
  • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιλογής ηλεκτρονικά με αποστολή email ή δια ζώσης, ως εξής:

Ε.Σ.Κ. Σύρου: Γεωργ. Βιζυηνού, Ερμούπολη 84100, τηλ.: 2281081090 & 2281079162

Email: grammateia@esk-syrou.kyk.sch.gr, grammateia@iek-syrou.kyk.sch.gr

Υποβολή αιτήσεων επιλογής στην Ε.Σ.Κ. Σύρου