ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) ΚΑΙ Ε.Σ.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ   Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) ΚΑΙ Ε.Σ.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)  και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του

Ανακοίνωση για την Έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2024 Α’

Ανακοίνωση για την Έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2024 Α’

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης (ΦΕΚ 935/τ. Β’/08-02-2024), για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης (2024 Α’), αρχίζει την 1η Μαρτίου 2024 και λήγει την 30η Ιουνίου 2024. Θα ενημερωθείτε

Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Σύρου. Ευχαριστούμε την Μπαϊμπά Κατερίνα, πρώην σπουδάστρια της σχολής, της ειδικότητας της Πληροφορικής για την πρόθυμη και ευγενική προσφορά της να σχεδιάσει το νέο λογότυπο της σχολής μας!