ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.   Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:   mitrooiek.minedu.gov.gr   στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Το ΔΙΕΚ Σύρου από 1 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί με απογευματινό ωράριο και οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού θα είναι: από 15:00 – έως 19:00. Για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να