ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 Α

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στο ΔΙΕΚ Σύρου αναστέλλονται τα μαθήματα για τις επόμενες 14 ημέρες και μέχρι και την 24η Μαρτίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020 περί της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.

Επισημαίνουμε ότι στις «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο, «από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες».
Θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε εξέλιξη.

*Για αποθήκευση του προγράμματος κάντε κλικ για προβολή και με δεξί κλικ αποθήκευση εικόνας ως