ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022Α

Ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα Επίδοσης των καταρτιζόμενων για το Εαρινό εξάμηνο 2022A σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου κάθε καταρτιζόμενου/ης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ, καταρτιζόμενος/η που υστερεί σε ένα μόνο μάθημα (τελικό βαθμό κάτω από τη βάση (5)) αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο