Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης (ΦΕΚ 935/τ. Β’/08-02-2024), για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης (2024 Α’), αρχίζει την 1η Μαρτίου 2024 και λήγει την 30η Ιουνίου 2024.

Θα ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα και το fb της ΣΑΕΚ Σύρου.

Από τη Διεύθυνση

Ανακοίνωση για την Έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2024 Α’