Συμμετοχή του ΔΙΕΚ Σύρου στο πρόγραμμα ERASMUS+

Συμμετοχή του ΔΙΕΚ Σύρου στο πρόγραμμα ERASMUS+

Οι εντυπώσεις μας από την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ERASMUS+ είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβούμε για επιμόρφωση στο Ρίμινι της Ιταλίας δύο ροές του ΔΙΕΚ Σύρου. Η πρώτη ροή αφορά την επιμόρφωση των καταρτιζομένων της ειδικότητας Βοηθός φυσικοθεραπείας και η