ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με βάση την Υ.Α Δ1α/ΓΠ.οικ.29922/13-5-2021 (ΦΕΚ 1944/13-5-2021) και μετά από απόφαση της Διευθύντριας του ΔΙΕΚ μόνο ορισμένα εργαστηριακά μαθήματα και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιούνται στο εξής (από 17/5/2021) δια ζώσης και μετά από υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) καταρτιζομένων,