Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Κατάρτιση – Μετονομασία των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. σε Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.)

Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Κατάρτιση – Μετονομασία των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. σε Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.5082/2024 (Α΄9), τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με αρκτικόλεξο Σ.Α.Ε.Κ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή το αρκτικόλεξο «Ι.Ε.Κ.», νοούνται