Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 2023Α

Σας ενημερώνουμε ότι το Εαρινό Εξάμηνο 2023 Α ξεκινάει τη Δευτέρα 20/02/2023. Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα των ειδικοτήτων ανά εξάμηνο φοίτησης για την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων: “Σπουδαστές/ Ωρολόγια Προγράμματα”.

Δήλωση μαθημάτων από εκπαιδευτές ΙΕΚ/ΕΣΚ για το Εαρινό Εξάμηνο 2023Α

Σήμερα οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ/ΕΣΚ μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2023Α. Η δήλωση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός του Μητρώου, από σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 14:00