Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων ΔΙΕΚ

Διαβάστε την απόφαση για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ 29-8-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ