Γ’ ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δελτίο Τύπου για όσους δεν υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση

στις νέες ειδικότητες (Α΄ εξάμηνο) 2020-2021

του ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μία από τις παρακάτω ειδικότητες και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στις καθορισμένες ημερομηνίες, μπορούν να προσέλθουν άμεσα στο ΔΙΕΚ και να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα δικαιολογητικά τους, καθώς υπάρχουν κενές θέσεις σε όλες τις παρακάτω ειδικότητες:

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
4. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
• Αίτηση εγγραφής (λαμβάνεται από το ΔΙΕΚ)
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Έντυπο απόδειξης του ΑΜΚΑ.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των προτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/23-03-2014)
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 14:30 έως τις 19:30 στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σύρου το οποίο στεγάζεται στο 2ο Γυμνάσιο Σύρου (Ξηρόκαμπος),
στο τηλέφωνο 22810-81090 & 22810-79162
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@iek-syrou.kyk.sch.gr,
στην ιστοσελίδα http://iek-syrou.kyk.sch.gr/ και
στην σελίδα Facebook: ΔΙΕΚ Σύρου.
Γ’ ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ενημέρωση για όσους θέλουν να σπουδάσουν στο ΔΙΕΚ Σύρου και δεν υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση