Στα πλαίσια της δημιουργίας πρότασης για τη λειτουργία Νέων Ειδικοτήτων στο Δημόσιο ΙΕΚ Σύρου για το έτος 2017-18 , παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν να δηλώσουν τις ειδικότητες πους τους ενδιαφέρουν. Η παρoύσα φόρμα σε καμιά περίπτωση ΔΕΝ αποτελεί εγγραφή, παρά εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψιν στην τελική επιλογή των ειδικοτήτων.

Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος για νέες ειδικότητες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για νέες ειδικότητες έτους 2017-18 στο ΔΙΕΚ Σύρου