Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. των Υπουργείων Παιδείας ξεκινούν την Πέμπτη 2-9-2021 και λήγουν την Παρασκευή 10-9-2021.

Οι ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ για κατάθεση δικαιολογητικών είναι από 15:00 έως 19:00.

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/…/enrollme…για την εγγραφή των επιτυχόντων για τα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας.

Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ https://diek.it.minedu.gov.gr/ με περισσότερες ειδικότητες και θέσεις!

Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Εγγραφές επιτυχόντων ΔΙΕΚ Παράλληλου Μηχανογραφικού από την 02/09/2021 έως 10/09/2021