Οι εγγραφές ξεκίνησαν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται για την εγγραφή τους στο ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ (Ξηρόκαμπος) τις ώρες 15:00-20:00.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της εγγραφής, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα Τηλ: 22810 81090  &  22810 79162
Ειδικότητες:

  1. Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
  2. Τεχνίτης Ελασματουργός – Ελασματουργός Ειδικών Κατασκευών
  3. Τεχνίτης Σωληνουργός

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Φεβρουαρίου 2023 και θα πραγματοποιούνται σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους εντός των Ναυπηγείων του Νεωρίου, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΣΥΡΟΥ