Σήμερα οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ/ΕΣΚ μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2023Α.

Η δήλωση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός του Μητρώου, από σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 10  Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00.

https://mitrooiek.minedu.gov.gr/

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2023Α για το ΔΙΕΚ Σύρου μπορείτε να το δείτε: Σπουδαστές / Ωρολόγιο Πρόγραμμα και εδώ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057642610661

για την ΕΣΚ Σύρου εδώ:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089268997068

Ο κάθε εκπαιδευτής του ΙΕΚ  μπορεί να δηλώσει μέχρι 5 ΙΕΚ, 4 ειδικότητες ανά ΙΕΚ και 3 μαθήματα σε κάθε ειδικότητα, ενώ ο εκπαιδευτής της ΕΣΚ μπορεί να δηλώσει 3 μαθήματα στην ειδικότητα «Τεχνίτης Ελασματουργός – Ελασματουργός Ειδικών Κατασκευών».

Στη δήλωση του μαθήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προσόντα εκπαιδευτή για το μάθημα που ορίζονται ρητά στον αντίστοιχο Οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας, τα οποία αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στον αξιολογικό πίνακα του μαθήματος.

Δήλωση μαθημάτων από εκπαιδευτές ΙΕΚ/ΕΣΚ για το Εαρινό Εξάμηνο 2023Α