Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες Τελικής Εξέτασης καθώς και Τελική Βαθμολογία μαθημάτων των καταρτιζόμενων για το Εαρινό εξάμηνο 2022A σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου κάθε καταρτιζόμενου/ης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α