Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει όταν θα ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές και στη συνέχεια η πρόσληψή τους από το ΔΙΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα ανακοινωθεί η έναρξη της κατάρτισης του εξαμήνου 2021Β στην ιστοσελίδας μας και στο Fb.

Παρακαλώ να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Δ Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 Β