Πότε χρειάζεται η εγγραφή

Η εγγραφή στη πλατφόρμα είναι απαραίτητη όταν ένα μάθημα το απαιτεί, όταν δηλαδή το μάθημα δεν είναι ανοιχτό και δημόσιο. Επίσης με την εγγραφή στη πλατφόρμα θα μπορείτε να κάνετε και εγγραφή σε μαθήματα ώστε να έχετε αλληλεπίδραση (μηνύματα, ανέβασμα αρχείων, υποβολή εργασιών κ.α.)

Τι χρειάζεται για την εγγραφή

Να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, email, ειδικότητα)

Τι κάνω μετά την εγγραφή στη πλατφόρμα

Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε εγγραφή στα μαθήματα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μπορείτε να κάνετε αυτο-εγγραφή σε μαθήματα που είναι ανοιχτά
  • Σε μαθήματα που είναι κλειστά η εγγραφή γίνεται είτε από τον εκπαιδευτή-τρια σας. Εφ’ όσων είστε εγγεγραμμένοι στη πλατφόρμα ο εκπαιδευτής-τρια θα μπορεί να σας εγγράψει
  • Σε κάποια μαθήματα κλειστά η εγγραφή μπορεί να γίνει με τον μοναδικό κωδικό του μαθήματος που θα σας δώσει ο εκπαιδευτής-τρια

Κάντε εγγραφή

Δείτε το παρακάτω βίντεο για οδηγίες

 

Εγγραφή σπουδαστών στη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης